ใช้ไอซีกระแสไฟฟ้าต่ำ

ใช้ไอซีกระแสไฟฟ้าต่ำ

ใช้ไอซีตัวอื่นๆ ที่กินกระแสไฟฟ้าต่ำด้วย

   นอกจากจะใช้เรกูเลเตอร์ และไอซีในแนวทางที่สี่แล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มาประกอบในวงจร เช่น ลิเนียร์ไอซีที่เป็นออปแอมป์คอมพาราเตอร์, คอนเวอร์เตอร์ และไทเมอร์ต้องกินกระแสต่ำด้วย โดยเปรียบเทียบการกินกระแสของออปแอมป์แต่ละเบอร์ตัวอย่างเช่น ออปแอมป์ของเอ็นเอส 3 เบอร์ คือ LF347, LM324 และ LP324 จะกินกระแสไม่เท่ากัน โดย LF347 ใช้ 7.2 มิลลิแอมป์, LM324 ใช้ 1.5 มิลลิแอมป์ และสุดท้าย LP324 ต้องการกระแสเพียง 0.25 มิลลิแอมป์

จะเห็นได้ว่าถ้าผู้ใช้ต้องการประหยัดกำลังไฟก็ต้องเลือก LP324 แต่ในบางงานคุณก็ต้องใช้ LF347 เพราะมันสามารถทำงานในย่านความถี่ที่สูงกว่า LP324 อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีคุณก็จะต้องทำความเข้าใจในการใช้งานไอซีนั้นๆ จากคู่มือ เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกเอามันมาใช้ได้เหมาะสม ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง LM324 และ LP324 ต่างก็ไม่ได้เป็น CMOS ดังนั้นในการออกแบบจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะ CMOS เท่านั้น

ใช้สวิตซ์ที่กินไฟต่ำๆ

   สวิตซ์ในที่นี้หมายถึง อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ครับ เป็นอิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ซึ่งมีความสามารถในการทำงานและการใช้กำลังไฟฟ้าต่างกันออกไป

ดังเช่น ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตซ์เพื่อประหยัดกำลังไฟฟ้าที่จะต้องเสียไป เมื่อมีการจ่ายกระแสโหลดค่าความต้านทานที่ต่ออยู่กับขาเบสก็ต้องเลือกให้มีน้อย เพื่อให้ทรานซิสเตอร์เข้าสู่สภาวะอิ่มตัว (saturate) อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องไม่น้อยเกินไปจนเกิดการสูญเสียกำลังงานขึ้นได้

ส่วนมอสเฟตนั้น สามารถทำงานเป็นสวิตซ์กำลังต่ำได้อีกด้วย ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ทำไม่ได้ มอสเฟตนั้นทำงานโดยแทบจะไม่ต้องใช้กำลังไฟฟ้าเลย สำหรับการใช้งานที่แหล่งจ่าย 5 โวลต์ ควรเลือกมอสเฟตที่มีแรงดันเกตเทรชโฮลต์ต่ำๆ

ส่วนสวิตซ์ตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนี้เรียกว่าเป็นคลาสสิกอิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์นั่นคือ ใช้รีเลย์ โดยให้กระแสไหลผ่านคอยล์ เพื่อให้หน้าคอนแทคปิด-เปิด พึงหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จะต้องเลือกที่คอยล์ของมันมีความต้านทานสูงๆ และยิ่งมีการสั่นของหน้าคอนแทคน้อยเท่าไรยิ่งดี

ใช้ LCD แสดงผลทุกครั้งที่เป็นไปได้

   ในการใช้งาน lcd (Liquid Crystal Displays) แทบจะไม่ต้องใช้กำลังไฟฟ้าเลย เพราะ lcd จะใช้กระแสเพียง 2-3 มิลลิแอมป์เท่านั้น ในหนึ่งโมดูลขณะที่หลอดไฟ led ใช้ 10-20 มิลลิแอมป์ต่อหนึ่งเซกเมนต์ทีเดียว โดยทั่วไปแล้ว lcd ที่ถูกนำมาในรูปของโมดูลนั้นจะแสดงผลในรูปของเซเว่นเซกเมนต์ เพื่อเป็นตัวอักษรและด็อตเมตริกซ์เพื่อแสดงกราฟิก lcd นั้นจะถูกขับให้ทำงานได้ โดยใช้แรงดันไฟสลับความถี่ 30-60 เฮิรตซ์

แต่ในบางโมดูลก็สามารถสร้างความชื้นภายในตัวของมันเองได้ โดยเพียงแค่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้มันเท่านั้น lcd นั้นจะแสดงให้เห็นในรูปของแสงสีดำๆ เช่น ในเครื่องคิดเลขหรือนาฬิกาแบบดิจิตอลทั่วไป

ถึงแม้ว่าหลอดไฟ led จะต้องใช้กระแสสูงก็ตามมันก็ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปอยู่ เพราะว่ามันสว่างและเห็นได้ชัดเจนกว่า lcd เราสามารถประหยัดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอดไฟ led ได้ โดยการใช้ไอซีไทเมอร์เช่น เบอร์ 555 หรือ ตัวอื่นที่มีลักษณะเดียวกันนี้มาสร้างพัลส์และส่งไปให้กับหลอดไฟ led ทำให้สว่างเป็นจังหวะแทนที่จะสว่างค้าง ซึ่งการทำแบบนี้นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้วยังให้การแสดงผลของ หลอดไฟ led น่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นด้วย