แสงสว่างจากดวงอาทิตย์

แสงสว่างจากดวงอาทิตย์

   เคยคิดไหมว่าเราจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีแสง ไม่ว่าจะป็นแสงไฟ แสงจากดวงอาทิตย์ ชีวิตทุกวันคงมีแต่ความมืดมน มองไม่เห็นอะไร เพราะคนเราเกิดมาก็ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาให้เราได้ดำเนินชีวิต ได้ใช้ชีวิตสรรสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งคน พืช สัตว์ ต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากแสงกันทั้งนั้นการใช้ชีวิตในตอนกลางวันอาจจะไม่ได้มีปัญหา

   แต่การใช้ชีวิตในเวลากลางคืนอาจจะเป็นไปได้ยากหากไม่มีแสงนำทาง เพราะแสงมีอิทธิพลกับเราทุกคน เรายังต้องพึ่งพาแสงในการดำเนินชีวิต ปกติเราใช้แสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน แต่ตอนกลางอาจจะใช้แสงจันทร์ได้บ้าง แต่ก็ไม่ทุกวัน จึงมีนักคิดค้นวิธีการสร้างหลอดไฟขึ้นมาใช้เพื่อการดำเนินชีวิตในตอนกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือการประกอบอาชีพ เช่น แพทย์ ทหาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การเกษตรกรรม เป็นต้น ทุกสิ่งล้วนต้องพึ่งพาแสงทั้งสิ้น

   นอกจากที่เราจะคิดค้นหลอดไฟได้แล้ว ก็มีการคิดค้นอีกว่าจะใช้อะไรที่ทำให้เกิดแสงไฟได้ และสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือ พลังงานไฟฟ้า ต่อไปจะมาพูดถึงหลอดไฟที่เคยมมีมาในประเทศไทย ไม่นับไปถึงการใช้เทียนไข การใช้ตะเกียงต่างๆ แต่ก็จะมาคุยกันให้ได้เป็นความรู้มากขึ้น ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ก่อนนที่จะมาเกิดเป็น หลอดไฟ led ที่ทันสมัย ใช้งานสะดวกอย่างเช่นทุกวันนี้ หลอดไฟ led หลอดไฟรุ่นใหม่ เทคโนโลยีล่าสุดของวงการหลอดไฟ

   ผู้เขียนเองก็เกิดมาทันหลอดไส้ แต่ไม่ทันตะเกียงจ้าวพายุนะ คือ ไม่ทันใช้ แต่ทันเห็น เห็นตามร้านที่นิยมสะสมของเก่าโบราณก็มีเยอะอยู่ ตามบ้านเรือนบ้านนอกก็ยังมีใช้อยู่บ้าง แต่ก่อนไม่ได้มีไฟฟ้าใช้งานให้แสงสว่างเหมือนกับตอนนี้ บางทีตอนนี้มีบางหมู่บ้านบางทียังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปใช้เลย เคยเห็นตามข่าวว่าไม่มีไฟฟ้าใช้กันมานาน แต่เขาก็อยู่มาได้นะ นับถือความอดทนจริงๆ