จุดประสงค์ของหลอดไฟ LED

จุดประสงค์ของหลอดไฟ LED

   เราจะมารู้จักความสั้นยาวของไส้หลอดไฟที่ใช้ ถ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำก็จะมีหลอดไส้สั้น ถ้าต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามากไส้หลอดก็จะยาว สังเกตเวลาที่เราเปิดไฟจะมีการสปาร์คที่ตรงต้นขั้วของหลอดไฟ มีแสงสีส้มเกิดขึ้นเหมือนกำลังทำการเชื่อมต่อจากนั้นประมาณ 3-5 วินาที ไฟก็จะสว่างขึ้น

   หลอดไฟประเภทนี้ให้แสงสีขาวสว่าง แต่ก็ยังมีความร้อนแผ่กระจายออกมาจากหลอดไฟบ้างแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นัก แน่นอนว่าไม่ได้ร้อนเท่ากับหลอดไฟสีส้ม แต่ก็ไม่เย็นเท่าหลอดไฟ led ซึ่งหลอดไส้เหล่านี้ มีอายุการใช้งานที่น้อย หลอดยาวๆ หรือไส้หลอดยาวๆ หรือเป็นหลอดที่เราคุ้นเคยกันในชื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่หลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่มันคือหลอดไส้แบบยาวนั่นเอง หรือ Lumiline หลอดแบบนี้เหมาะกับงานแสดงสินค้า เพราะสามารถมีสีต่างๆ ได้ ทำงานโชว์ในมุมแคบๆ ส่วนหลอดที่ใช้ในวงการให้แสงบนเวทีก็จะใช้หลอดทังสเตนฮโลเจน มากกว่า เพราะหลอดทังสเตนฮโลเจนให้กำเนิดแสงได้ดี มีการเปล่งประกายอย่างดีเหมาะกับงานโชว์ฺอย่างมาก

   แต่วงการหลอดไฟก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านั้น ก็ยังคงมีการพัฒนาหลอดไฟอีกหลายรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมถึงความประหยัด ความน่าใช้ ออกมา จนตอนนี้หลอดไฟที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ หรือนวัตกรรมหลอดไฟล่าสุดคือ หลอดไฟ led ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นการบ่งบอกสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ภาวะการปิด-เปิด ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าหากว่า หลอดไฟ led ยังติดอยู่แสดงว่าเครื่องใช้ไฟ้าทำงานอยู่ แต่ถ้าหาก หลอดไฟ led ดับลงก็อาจจะเกิดการผิดปกติกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

   ในยุคแรกหลอดไฟ led จะมีอยู่ประมาณ3 สี คือ แดง เขียว เหลือง ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีหลายสีมากขึ้น เช่น น้ำเงิน ขาว ม่วง เป็นต้น นอกจาก หลอดไฟ led จะใช้ได้ตามบ้านเรือน ตามเวทีการแสดงต่างแล้ว ยังมีการนำมาปรับใช้ในการทำไฟสัญญาณจราจร ไฟฉาย หรือตามป้ายโฆษณาต่างๆ ที่เรามองเห็นตามท้องถนน ป้ายรถเมล์ ป้านรถไฟฟ้า เป็นต้น หรือสามารถนำมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วย