ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

   ทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่มากมาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญอันดับต้นๆ และถูกตรวจสอบอยู่คือ ทรัพยากรน้ำมัน แล้วการใช้ทรัพยากรน้ำมันมาเกี่ยวข้องกับคนอย่างไร

   นอกจากการใช้รถที่ต้องใช้น้ำมันแล้ว เมื่อทรัพยากรน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาด้วย ดังนั้นในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องไปกับเรื่องค่าไฟ

   ถ้าหากในบ้านเรือนของท่าน หรือธุรกิจของท่านใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการกินไฟมากๆ ก็อาจจะทำให้งบค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปด้วยตมช่วงเศรษฐกิจ และอีกอย่างตามโรงงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟตลอดเวลา หากเลือกใช้หลอดไฟ led ก็จะช่วยประหยัดได้มากขึ้น เพราะหลอดไฟ led ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความประหยัดในปัจจุบันอยู่แล้ว และแสงมีความจำเป็นการดำเนินชีวิตมาก

   แหล่งกำเนิดแสงที่อยู่กับเราทุกวันๆ คือดวงอาทิตย์ รองลงมาคือไฟฟ้าที่เราใช้กัน ไฟที่เราใช้กันก็มีหลอดไฟหลายแบบ ทั้งหลอดไส้ หรือ หลอดอินแคนเดสดเวนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่หลอดที่กำเนิดแสงที่ดีและมีคนนิยมมากที่สุดได้แก่ หลอดไฟ led

   นอกจากนี้ลอดไฟ led ยังเหมาะที่จะใช้ในนิทรรศการงานแสดงศิลปะภาพวาด หรือ งานแสดงสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยเหตุผลที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือ หลอดไฟ led ไม่ปล่อยรังสิยูวี ซึ่งไม่ไปทำลายงานศิลปันั้นๆ หรือสินงานที่นำมาแสดงให้เกิดความเสียหาย พิพิธภัณฑ์ก็นิยมใช้เช่นกัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ หออัครศิลปิน ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเอง

   ถึงแม้ว่าการที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงานก็ตาม แต่ถึงอย่างไรเราเองก็ต้องช่วยกันประหยัดมากขึ้นด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น และช่วยชาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการปั่นไฟ ตามที่ร่วมรณรงค์กันอยู่ในตอนนี้ได้อีกด้วย เพื่อลูกหลานจะได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ไม่หมดสิ้นไป