โซล่าเซลล์กับคนไทย

โซล่าเซลล์กับคนไทย

   โซล่าเซลล์ไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนไทย เพียงแต่คนไทยยังคงให้ความสนใจกับโซล่าเซลล์น้อยเกินไปอาจเป็นเพราะเรายังคงมีพลังงานไฟฟ้าใช้กันอย่างอิสระในปัจจุบัน แต่ทราบหรือไม่ว่าเรากำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป หากวันใดวันนึงเชื้อเพิงเหล่านั้นหมดลง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงอาจหมดตามไปด้วย

   ดังนั้น ณ ตอนนี้โซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแสงแดดแทนการใช้เชื้อเพลิง โซล่าเซลล์ในปัจจุบันถูกพัฒนามาพร้อมกับเครื่องใช้ที่หลากหลายและเครื่องใช้โซล่าเซลล์ที่คนไทยคุ้นชินมากที่สุดคือเครื่องใช้จำพวก นาฬิกาโซล่าเซลล์หรือเครื่องคิดเลข และทราบกันหรือไม่ว่ายังมีเครื่องใช้อีกหลายตัวที่สามารถใช้งานควบคู่กับโซล่าเซลล์ได้อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดี เช่น โคมไฟโซล่าเซลล์ที่มีจำหน่ายทั้งแบบใช้ภายในบ้านหรือที่โล่งแจ้ง พัดลมโซล่าเซลล์ เป็นต้น

   จะเห็นได้ว่าโซล่าเซลล์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป และในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งเปิดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทำงานของโซล่าเซลล์รวมถึงวิธีการทำงานต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาจนเกิดผลลัพท์สูงสุดซึ่งในบางพื้นที่ยังได้ทำการเปิดสอนทำสิ่งประดิษฐ์โซล่าเซลล์ต่างๆ เช่น สอนประดิษฐ์โคมไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้บนโต๊ะทำงาน สอนวิธีติดตั้งวงจรโซล่ากับกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

   โซล่าเซลล์คือการนำเอาแสงที่ผ่านสารกึ่งตัวนำแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า การทำงานของของโซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดเสียงหรือเกิดการเคลื่อนที่จึงไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งโซล่าเซลล์ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้เชื่อเพลิง ถ่านหิน น้ำมันดิบที่จำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นเราคนไทยควรมีส่วนช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ให้คงอยู่โดยการเลือกใช้ของใช้โซล่าเซลล์แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น โคมไฟโซล่าเซลล์ ไฟแต่งสวนโซล่าเซลล์ นาฬิกาโซล่าเซลล์ เป็นต้น