ถนนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ฝรั่งเศส

ถนนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ฝรั่งเศส

   เคยได้ยินได้ฟังถึงเครื่องใช้โซล่าเซลล์อยู่หลายตัวเช่น โคมไฟโซล่าเซลล์ พัดลมโซล่าเซลล์ หรือหลังคาแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น แต่ทราบกันหรือไม่ว่าบนโลกของเรานั้นมีถนนโซล่าเซลล์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Tourouvre-au-Perche ประเทศฝรั่งเศส ณ เมืองนอร์มังดีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนืองของประเทศ เป็นถนนโซล่าเซลล์ที่มีความยาวถึง 1 กิโลเมตร และใช้งานได้จริงเหมือนถนนทั่วไปสามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะได้เฉลี่ยต่อวันถึง 2,000 คัน ถนนเส้นนี้บรรจุแผงโซล่าเซลล์จำนวน 2,800 แผงและถูกเคลือบด้วยเรซินอย่างดีเพื่อรองรับน้ำหนักของยานพาหนะในจำนวนหลายพันคันต่อวัน พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากถนนโซล่าเซลล์แห่งนี้สามารถนำไปใช้ภายในหมู่บ้านได้ถึง 3,400 ครัวเรือน รวมถึงส่งไฟฟ้าไปยังหลอดไฟ โคมไฟโซล่าเซลล์ต่างๆตามถนนในหมู่บ้าน

   อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นถนนโซล่าเซลล์เส้นแรกที่สามารถใช้ร่วมกับยานพาหนะได้จริงแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการทำถนนที่คล้ายๆกันแบบนี้ขึ้นมาแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณกรุงอัมส์เตอร์ดัม โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้รอบๆถนนแทนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนถนนเหมือนกับประเทศฝรั่งเศส

   บทความนี้ทำให้เราทราบว่าหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยหันมาใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพราะไม่เพียงแต่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและหันมาให้ความสำคัญต่อพลังงานทดแทน

   ประเทศไทยเราก็เช่นกันที่ให้ความสำคัญต่อการประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงหรือนำมันดิบที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ และใช้จ่ายไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงแทนไฟฟ้า ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของโลกใบนี้ให้คงอยู่ไว้อย่างสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน