ทางในการใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

เกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ

เคยคิดกันหรือไม่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ใช้งาน เราจะยังคงมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทกระเป๋าหิ้วต่างๆ ใช้กันอยู่ …

การเลือกแหล่งจ่ายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกแหล่งจ่ายที่เป็นสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์เสมอไป เพราะลิเนียร์เรกูเลเตอร์ …

กำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับไอซีนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ กำลังไฟฟ้าสแตติก (ในสภาวะคงที่) …

นอกจากจะใช้เรกูเลเตอร์ และไอซีในแนวทางที่สี่แล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์ …

วงจรเปรียบเทียบแรงดัน โดยใช้ไอซีเบอร์ LP339 แรงดันอ้างอิงของมันที่ขาอินพุตไม่กลับเฟตนั้น ถูกกำหนด …

พลังงานแสงสว่างไฟฟ้า

เคยคิดไหมว่าเราจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีแสง ไม่ว่าจะป็นแสงไฟ แสงจากดวงอาทิตย์ …

สมัยก่อนบางหมู่บ้านเคยมีข่าวออกมาว่าหมู่บ้านนั้นๆ ไม่มีไฟฟ้าใช้มาร่วม 20 ปี …

ความสั้นยาวของไส้หลอดไฟที่ใช้ ถ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำก็จะมีหลอดไส้สั้น ถ้าต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามาก …

ข้อดีของหลอดไฟ led มีอายุการใช้งานที่นานกว่า 50,000 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับหลอดไส้ …

ทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่มากมาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญอันดับต้นๆ และถูกตรวจสอบอยู่ …

ความรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

เคยได้ยินได้ฟังถึงเครื่องใช้โซล่าเซลล์อยู่หลายตัวเช่น โคมไฟโซล่าเซลล์ พัดลมโซล่าเซลล์ …

การใช้โซล่าเซลล์ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากโซล่าเซลล์ได้รับการพัฒนามากขึ้น …

พลังงานงานหมุนเวียนคือพลังงานที่สามารถใช้แล้วกำเนิดขึ้นมาใหม่หมุนเวียนไปหรือใช้แล้วเกิดซ้ำนั้นเอง …

โซล่าเซลล์ไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนไทย เพียงแต่คนไทยยังคงให้ความสนใจกับโซล่าเซลล์น้อยเกินไป …

โคมไฟโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างจากการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า …